Avis Legal i Política de Privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’informació general de la pàgina web www.ebmiralles.cat i de l’empresa:

Denominació: Espai Bucal Miralles
NIF: B66890864
Domicili Social: Carrer de Sant Casimir, 19-21, local 8, 08290 Cerdanyola del Vallès
Contacte: 93 148 38 98 – montse@ebmiralles.cat

Serveis prestats per mitjà de ebmiralles.cat

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per Espai Bucal Miralles en el mateix moment en què s’accedeix al web.

  • Informació sobre els serveis oferts per Espai Bucal Miralles
  • Notícies relacionades amb Espai Bucal Miralles
  • Qualsevol altre servei que en un futur s’inclogui a la pàgina web

Espai Bucal Miralles es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració de la pàgina web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per el seu ús, sense que d’ell se’n derivi cap dret de compensació a favor de l’usuari.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitador els textos, gràfics i imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, pertanyen als seus propietaris legítims i queden reservats tots els drets.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o d’altres, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense l’autorització prèvia, expressa o per escrit de Espai Bucal Miralles o dels seus propietaris legítims.

Dades inserides

Espai Bucal Miralles, en compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat de les dades que es puguin obtenir per mitjà d’aquesta pàgina web, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat. Quan sigui exigible legalment, les comunicacions i transaccions que faci l’usuari del web es duran a terme mitjançant un sistema de comunicació «d’entorn segur».

L’usuari pot comprovar en qualsevol moment si es troba en un entorn segur verificant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la barra d’adreces web.

Espai Bucal Miralles entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà.

Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’inclouran als fitxers de Espai Bucal Miralles per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas.

Revocació i cancel·lació

Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’empresa a través de qualsevol dels canals de contacte especificats a la pàgina (o a l’adreça montse@ebmiralles.cat).

Exclusió de responsabilitat

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i/o entitats en aquesta pàgina web.

En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

En referència als hipervincles continguts a la pàgina web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.